1587 Acta d'indemnitat original - Rivert028

Acta de Indemnitat firmat per lo noble señor Don Joan de Claramunt

G0140603a favor de les universitats d'Espluga de Serra y de Castellet
signat: Jesus Bartoloms um Nadal

NOTA: La paraula UNIVERSITAT tenia un significat molt diferent a l'época...

segons el IEC volia dir:

2 2 f. [HIH] Des del principi del segle XIII, col·lectivitat d’habitants d’una ciutat o d’una vila, revestida
d’una certa personalitat pública, premunicipal, a la qual eren reconeguts uns privilegis i una certa
representació davant el poder reial o senyorial o davant tercers.

Feu click aqui per obrir el document en format PDF